Kråkeryd tomt 5

Kråkeryd 9

Kråkeryd, ÖDESHÖG

Tomter vid Vättern med milsvid utsikt över sjön

Nu släpper vi ytterligare byggnadsklara tomter med högt och fritt läge i Kråkeryd som är beläget drygt 200 m från Vättern mellan Gränna-Ödeshög. Utsikten från tomterna är helt hänförande med milsvid utsikt både mot Omberg i norr och Visingsö i söder. Solnedgångarna över Vättern är helt magiska. Tomterna finns i anslutning till befintlig bebyggelse och är omgivna av fina hävdade marker med betande djur. Området mellan sjön och bebyggelsen är naturreservat vilket borgar för att markerna inte kommer att växa igen utan det öppna landskapet kommer att bibehållas. Utmed naturreservatet finns fina vandringsleder att ansluta till bl.a. Franciskusleden och Östgötaleden. I närområdet finns Ombergs erkänt fina golfbana vid Vätternstranden och 2 mil söderut har vi den mysiga småstaden Gränna med färjförbindelse till Visingsö. Till Ödeshög tätort med all service, förskolor, skolor, hälsovårdscentral och affärer är det ca 4 km. Man pendlar lätt via E4 till närbelägna städerna Linköping och Jönköping. På ca 40 minuter är man i Linköping och på ca 30 minuter är man i Jönköping. Gemensamhetsanläggningar för vägar och vatten kommer att bildas. Avlopp sker till s.k. Alnarpsreningsverk där reningsverket delas mellan 2 tomter. Även här kommer gemensamhetsanläggning att bildas. Vatten och fiber är framdraget till tomtgräns. Lagakraftvunnen detaljplan för området finns. Tomt 28 har byggrätt på 350 kvm med högsta nockhöjd på 7 m. Övriga tomter har en byggrätt på 250 kvm med högsta nockhöjd på 9 m(två våningar) , se bilaga. Välkommen att skapa dig ett boende där läget och platsen inte kan bli mycket vackrare. Tomt 28 Pris 1.500.000 eller högstbjudande. Tomt 27 SÅLD Tomt 26 SÅLD Tomt 25 SÅLD Tomt 24 SÅLD Frebol 1:8 Pris 1.800.000 eller högstbjudande. Frebol 1:7 Pris 2.100.000 eller högstbjudande. Tomt 18 Pris 1.400.000 eller högstbjudande. Tomt 17 Pris 2.000.000 eller högstbjudande. Tomt 16 Pris 2.500.000 eller högstbjudande. Tomt 4 Pris 1.900.000 eller högstbjudande. Tomt 1 Pris 1.400.000 eller högstbjudande.

Vägbeskrivning

Från E4 norr ifrån: Åk av vid trafikplats Ödeshög. Följ turistvägen mot Gränna ca 5 km och se våra skyltar på höger hand. Från E4 söder ifrån: Åk av vid trafikplats Vida Vättern och följ turistvägen mot Ödeshög ca 5 km och se våra skyltar på vänster hand.

Övrigt

Tomt 28 och tomt 18 kommer att ha eget avlopp. Tomt 27 och 26, tomt nr 25 och 24 , Frebol 1:8 och Frebol 1:7, tomt 17 och 16, tomt 4 och 1 delar avlopp med varandra. Tillkommande kostnader: Vattenanslutning 100.000. Fiber till tomtgräns 15.000. Elanslutning ca 37.500. Avlopp enigt Alnarpsmodellen, för tomt 28 ca 250.000, och för tomterna 27, 26, 25, 24 ca 125.000 per tomt. Kostnad för elmontage tillkommer. Driftkostnad för detta avloppssystem bedöms låg.


Intresseanmälan

Tipsa om tomten


KartaBilder