årnaberga Gård vid sjö annons

Årnaberga 35

Laholm

Gård med sidointäkter vid sjö

"Högagården", strax öster om Laholm erbjuder total ca 10.7 hektar mark och är under fastighetsbildning Av SAM 2020 framgår att den godkända stödarealen uppgår till 1.49+5.69 ha, resterande areal fördelar sig på skog, tomt och övrig mark. I gårdscentrum med den kringbyggda gårdsplanen finns en välvårdad bostad, ekonomibyggnader med enkel inredning för djurhållning, verkstadslokal/garage, loge och uppställningsmöjligheter för exempelvis husvagnar. Fristående ett väster om byggnationen en fristående verkstadslokal i två plan, sutteräng, varav nedre plan med bar takhöjd och port har separat infart från Årnabergavägen. Helt fristående och avstyckningsbart väster om gårdscentrum finns dessutom en enplans villa, för närvarande uthyrd.

Fakta

Utgångspris
6 500 000 kr
eller högstbjudande
Rum

7 st

Boarea

195 m²

Biarea

33 m²

Byggnadstyp

1 ½ plan med delvis källare

Byggnadsår

1939

Vägbeskrivning

Från Laholm, Riksväg 15 mot Markaryd, vid Veinge betong vägvisare "Årnaberga" till höger, passera ån , därefter skyltat till salu vid infart till Gårdscentrum på vänster sida.

Ventilation

Självdrag.

Energideklaration

Utfört

Utförd

Elektricitet

Nätbolag

Södra Halland

Leverantör

Södra Halland/BIXIA

Bostadsbyggnad

Typ

1 ½ plan med delvis källare

Byggår

1939

Boarea

195 m².

Biarea

33 m².

Övrigt yta

Areauppgifter enligt taxeringsinformationen.

Antal rum

7 st.

Bjälklag

Trä

Fasad

Stående träpanel

Grund

Torpargrund och källare

Grundmur

Betong, sten

Stomme

Trä

Uppvärmning

Direktverk. elradiatorer samt luft-luftvärmepump

Tak

Eternit

Fönster

2-glasfönster

Vatten/avlopp

Enskilt vatten och avlopp. Vatten från grävd brunn, filter avseende nitrat och CO2 Avlopp till trekammarbrunn och därefter till biodamm, sannolikt så kommer det att på sikt att bli nödvändigt med att anlägga en infiltrationsbädd.

Renoveringar

Genomgående renoverat 1970-talet.

Ventilation

Självdrag.

Tomt

Tomtarea 1800 m².

Energideklaration

Utförd

Typ

Hästgård

Inriktning

Fritid, Övrigt

Övriga arealuppgifter

Antal skiften

1 st

Areal på antal skiften

11 ha

Arealuppgifter

Summa

11 ha

Åker

7 ha

Skog

2 ha

Övrigt

2 ha

Bostadsbyggnad

Byggår

1975

Boarea

61 m².

Övrigt yta

Areauppgifter enligt taxeringsinformationen.

Vatten/avlopp

Vatten och avlopp gemensamt för båda bostäderna

Tomt

Tomtarea 800 m².

Energideklaration

Utförd

Ekonomibyggnader

 • Stallbyggn./garage/verkstad/enkel lgh
  Äldre ekonomibyggnader i vinkel kring gårdsplan som skyddar från nord och öst. Byggnadsdelarna är uppförda i tegel under trästomme med yttertak av eternit. Inrymmer stalldelar med ca 240 m i takhöjd under bjälklag/ ca 260 m under innertak. Det finns en enkel hästbox ca 3.4x3.4 m. Övriga delar har varit/är garage-verkstad, drängkammare, utrymme för vattenpump-vattenfilter med magasinsöverbyggnad.
 • Loge/garage
  Byggnad i träkonstruktion i motstående vinkel till stallbyggnaderna och på västra sidan av gårdsplan. Högbyggd loge med delvis ny träöverbyggnad, fasad delar och tak i plåt efter stormskada, i övrigt träfasad. Lämpligt för maskinuppställning, husvagn/husbil etc.
 • Verkstadslokal
  Isolerad verkstadslokal med egen infart från Årnaberga vägen, överbyggd med oisolerat uppställningsutrymme, rymmer husvagnar. Lokalen har ca 5 meters takhöjd i större delen ca 2.6 meter i en mindre del och är uppförd i murat utförande med betongvalv över den lägre delen och i övrigt träöverbyggnad under plåttak Nyligen monterat isolerad låsbar verkstadsport. Uppvärmning med el-aerotemper

Marker

 • Åkermark
  Areal ca 7.18 hektar med möjlighet till bevattning
 • Skogsmark
  Areal ca 2 ha fördelat på två områden, dels vid Årnaberga sjön i östra delen samt mot fastighetsgränsen längst i väster.

Övriga uppgifter

 • Arrendeavtal
  Jordbruksmarken är utarrenderad på längre tid, i den mån Köparen/na själv vill bruka jordbruksmarken från Tillträdesdagen går det bra att förbehålla som villkor i budgivningen, vilket säljaren då, utan kostnad för Köparen/na, kommer att avtala med nuvarande arrendator av jordbruksmarken.
 • Fastighetsbildning
  Lantmäteriförrättning pågår och beräknas avslutad under hösten, säljaren betalar fastighetsbildningen.
 • Taxeringsvärdet
  Det finns inget beslutat taxeringsvärde för fastigheten då den blir nybildad. Lämnade taxeringsvärden avser de taxeringsvärden som finns avseende byggnader i nuvarande stamfastighet
 • Pantbrev
  Obelånade pantbrev kommer att följa kostnadsfritt till köparen/köparna motsvarande den senare slutliga köpeskillingen avseende fastigheten.
 • Frsikrivningsklausul
  Eftersom Säljaren inte själv bott på fastigheten och på grund av flertalet äldre ekonomibyggnader kommer Säljaren att förbehålla sig friskrivning för fel och brister i fastigheten i det kommande köpeavtalet.
 • Visning
  Vising sker efter överenskommelse med ansvarig mäklare
 • Bankreferenser
  Förutsättning för köp, deltagande i budgivning, är säkerställda möjligheter att finansiera en köpeskilling motsvarande utgångspriset senast när en intressent lämnar första budet. En intressent bör förbereda sina finansiella rådgivning/bank/liknande med fullmakt att lämna referens om betalningsförmåga vid anfordran, exempelvis inför avtalad enskild visning.
 • Försäljningssätt
  Försäljningen sker genom budgivning.
 • Fri Prövningsrätt
  Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt i varje led av försäljningen

Taxering

 • Typkod

  100, Lantbruksenhet, preliminär typkod


Intresseanmälan


Tipsa om bostaden


KartaBilder